Udalbatzako kideen ordainsariak

2020-06-25
Acuerdos y resoluciones municipales

Mendigorriko Udalak 2020ko maiatzaren 29ko osoko bilkuran erabakitakoaren arabera, talde politikoei, zinegotzi bakoitzeko, 70 euroko diru-kopuru aldakorreko esleipena eginen zaie hilean eta 5 euroko diru-kopuru finkoko esleipena talde bakoitzeko. Horrek atzeraeragina izanen du 2020ko urtarrilaren 1etik.

Mendigorrian, 2020ko ekainaren 1ean.–Alkate udalburua, Eunate López Pinillos.