2020ko aurrekontuko 6., 7., 8., 9. eta 10. aldaketak. Hasierako onespena

2020-10-20
Acuerdos y resoluciones municipales

Mendigorriko Udalak, 2020ko urriaren 2an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 6., 7., 8., 9. eta 10. aldaketak 2020ko aurrekontuan.

Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Mendigorrian, 2020ko urriaren 6an.–Alkatea, Eunate López Pinillos.